камина ZIBI
Написано от Камини Стекар   
Четвъртък, 18 Юли 2013 13:13

Нов продукт - камера ZIBI

 

 

Камерата е с голяма панорамна врата с възможност за регулиране на първичния входящ

въздух, който се подава през дъното. Вътре е облицована с Acumotte, материал който

има както акумулиращи така и изолационни свойства.

Изолационни- ограничава прякото отравежие на огъня върху стената на камерата,

повишава температурата вътре в нея , намалява емисиите

на парниковите газове в атмосферата.

Акумулиращи - събира, генерираните при изгарянето топлина

,която се отделя бавно в

продължение на няколко часа.

Устройството предлага:

Мощност: 12 кВт
Ефективност: 74.00%
Отопление: 100-130 кв.м.
CO емисии: 0,31%
Изгаряне: непрекъснат
Разход на материал: дърво
Температура на отработените газове: 253 ° C


Обща ширина: 765 mm
Ширина на фасадата: 670 mm
Обща височина: 876 mm
Височината на фасадата: 450 mm
Обща дълбочина: 481 mm
Стил: традиционен
Тегло: 150 килограма
Материали: стомана